پایان - 1390-06-07 17:14:00
میرسه روزی....... - 1390-06-07 11:11:00
خاطره - 1390-06-04 13:18:00
عاشق شدن خر - 1390-04-25 11:25:00
رئیس دنیا - 1390-04-20 13:56:00
باران - 1390-04-15 20:06:00
چوپان - 1390-04-11 19:27:00
به تو می اندیشم - 1390-04-08 13:54:00
یادداشت های عزراییل - 1390-04-05 22:06:00
غریب........ - 1390-04-02 11:24:00
مداد - 1390-03-31 10:33:00
به مناسبت شهادت دکتر شریعتی - 1390-03-29 12:39:00
یاد خواهی گرفت.... - 1390-03-25 20:19:00
بیمار - 1390-03-25 13:07:00
آرزوها - 1390-03-04 21:33:00
اخرین اپ - 1390-02-27 11:23:00
به خاطر تو........ - 1390-02-27 10:54:00
سه داستان کوتاه:فقر.عشق.خدا - 1390-02-25 17:39:00
امتحان عشق - 1390-02-24 11:19:00
خدایا دلم گرفته... - 1390-02-23 14:12:00
اعتراضات یک کوچولوی معترض - 1390-02-23 04:53:00
باید فراموشت کنم - 1390-02-22 14:14:00
نگاه - 1390-02-21 21:55:00
گفت و گوی عاشق - 1390-02-19 19:27:00
استاد - 1390-02-17 16:48:00
عاشق - 1390-02-17 07:04:00
ادم ها - 1390-02-15 21:11:00
کوهنورد - 1390-02-14 06:41:00
سخنرانی - 1390-02-14 06:30:00
دلتنگی - 1390-02-11 21:38:00
دریا - 1390-02-11 21:16:00
طلبکار!!!!!! - 1390-02-11 06:42:00
ارایشگر و مرد مسلمان - 1390-02-10 04:38:00
داستان مارمولک - 1390-02-09 09:51:00
باران......... - 1390-02-07 13:23:00
اهنگ و تشکر - 1390-02-06 21:15:00
شعر جهش یافته ی سهراب در دنیای امروز - 1390-02-06 03:31:00
نامه ی عاشقانه ی یک نی نی کوچولو - 1390-02-05 06:07:00
داستان بیل گیتس - 1390-02-04 02:21:00
شعر - 1390-02-02 19:52:00
اهنگ - 1390-02-01 22:00:00
اهنگ - 1390-02-01 19:31:00
شهيد عشق مطلب ارسالی ازserreeshgh - 1390-02-01 13:21:00
شام اخر - 1390-01-31 21:23:00
سالگرد ازدواج - 1390-01-31 21:16:00
دایره المعارف بی نزاکتی یا چه طور مامان را عصبانی کنیم - 1390-01-30 13:50:00
جمله عاشقانه - 1390-01-29 18:29:00
خدایا.......... - 1390-01-29 18:21:00
خاطرات بهلول - 1390-01-27 22:18:00
نظرات شما - 1390-01-27 15:02:00
جملات عاشقانه - 1390-01-26 20:26:00
نظرات یک نی نی در مورد عاشقان - 1390-01-25 18:45:00
چند واقعیت - 1390-01-25 10:31:00
فرصت دوست داشتن - 1390-01-23 20:10:00
عکس عاشقانه - 1390-01-23 15:12:00
حدیث جملات شعر - 1390-01-22 05:01:00
شروع - 1390-01-22 05:00:00
اشتباهات و عکس العمل ها - 1390-01-22 04:58:00
شعر نو - 1390-01-22 04:55:00
نامه عجیب - 1390-01-22 04:54:00
داستان اموزنده - 1390-01-22 04:53:00
اس ام اس های ناز - 1390-01-22 04:48:00
جملات اموزنده - 1390-01-22 04:46:00
داستان عبرت انگیز - 1390-01-22 04:41:00
زنان بزرگ - 1390-01-21 14:54:00
داستان کوتاه - 1390-01-21 14:51:00
داستان - 1390-01-21 14:50:00
چند نصیحت - 1390-01-21 14:48:00
جملات قصار - 1390-01-21 04:15:00
جملات بزرگان - 1390-01-21 04:10:00
جملات گاندی - 1390-01-21 04:07:00
معرفی - 1385-01-20 15:14:00
دانشگاه از نظر یک عاشق - 1390-01-20 15:11:00
مقایسه دانشجویان کشورهای مختلف - 1390-01-20 15:10:00
راه های ضایع کردن یه دختر توسط یه پسر - 1390-01-20 15:08:00
پیغام گیر ماردبزرگ ها - 1390-01-20 15:05:00
کلاس های تابستانه!!!! - 1390-01-20 15:04:00
مطلب ناز - 1390-01-20 15:00:00